Daluhong: a composition recital

Alexander John Villanueva’s Graduation Recital
Feb. 3, 2012, Abelardo Hall Auditorium, UP College of Music

Daluhong
text by Ara Janelle Foronda

I. Daluhong ng Alaala
Alaala
Alaalang inaalala
Inaalalang alaala

Bakit inaalala ang mga mangyayari palang?
Hindi ba’t ang pagaalala ay para lamang sa mga alaala?

Pinagtatakpan ang mga kadungisan
Ng alikabok na nakakapuwing
Di maglalaon, pinangliligo na
Ang dungis ng ibang tao
Isa ka nang higanteng kahihiyang
Naglalakad sa gitna ng daan
Tila kapita-pitagan ang sangsang
Na ikaw lang ang hindi nakakapuna

Nagpapasalamat ang mga kinuhanan
Ng pagkukunwaring kahihiyan

Kakayahan!

Nagbubunyi ang sinamsam
Tila nabuhusan ng tubig na maligamgam
Mga alaalang dapat sinusunog sa mga pahina
Ay nakakarating pa sa tainga ng iba
Mga dayaming inakalang may silbi
Itinanim sa harapan ng iyong hardin
Sa pagmamasid
Pumapalakpak ang tainga sa kumpas
Ng pulso ng karangyaan

Nagpupuri sa mga bagay na ikinakahiya
Ipinagbubunyi ang mga itinatatwa

Dahil, ano ba talaga ang madaling paniwalaan
Ang di gumagalaw o ang di nakikita?

Mas maigi nang pagbuntungan
Ng angas
Ng galit
Ng pag-yurak
Ang mga bagay na sumisimbolo
Sa mga hindi natatanaw

Nais ko lamang ipaalala
Na isa na lamang alaala
Ang nakalipas na segundo
Ng iyong pilit na pag-alala

Isa na lamang alaala
Ang kaganina’y inaalala

II. Hunyango
Sa kasukdulan na pananaimtim
Kinumpol na mga letra
Itinago sa loob ng mga palad

Inilapat sa mga matang
Pinamumugaran ng kabalintunaan

Pinapalabas na kasawian
Kapus-kapalaran
Ang mga duming nakasiksik
Sa mga kuko
Ng pusang iyong inihahalintulad
Sa isang mapangutyang
Ganid sa isda

Isinaboy sa nanunuyong labi
Ang mga letrang pinakatatago

Biglang bumuhos ang
Halakhak
Dahil sa rehas
Na pumapagitna
Sa inyong dalawa
Mga kinikimkim na pag-akala
Para sa mga kaluluwang
Walang ginawa
Kundi maging tao
Iniukit ang palad

Nilukot ang bawat linya
Sa mga kinamumuhiang
Hindi naman tinataglay

Sa kasukdulan mo nakita
Ang kaguluhan at
Paninimdim
Isa ka lamang sa marami
Na nagkukunwaring
Kaluluwa

III. Paghihikahos
Iwaglit ang bawat pagdaluhong
Hanapin ang mga kahulugan
Sa mga bituing nananahimik
Sa kanilang kinalalagyan
Kung maaari lang turuan
Ang salamin na magsinungaling
Upang ang buwan ay gawing
Kasing-laki ng mga patak ng ulan
Inaasam na pagkasyahin
Mga awiting naisasambit
Sa isang inaalikabok na parisukat
At sa kabila ng planadong
Kaguluhan
Nais nalang manatiling
Alaala ang mga katanungang
Inaalala
Upang mayroon pang alalahanin
Ang naghihikahos kong katauhan

Advertisements

The JPL blog series: The Sausage Project

There’s a new player in the street! About just a week old, The Sausage Project is catching up to the JP Laurel community as one of the most sought after food booths.

Hearing from people’s conversations, The Sausage Project is one of the popular food booths in UP during the annual Lantern Parade last December. And now, it has a regular food booth in JP Laurel.

They serve gourmet sausages in a bun for 69php and on a stick for 65php. If you’re a sausage lover, you might have eaten in Hero Sausages. And yes, The Sausage Project is the cheaper counterpart of that.

They have a selection of a number of yummy sausage. Their popular ones are Hungarian w/cheese, and beer sausage. Yes, BEER SAUSAGE! All of the sausages are jumbo in size.

Like the usual, the sausages are grilled and served in plain white bread. They leave it up to you to put the mayo, mustard and ketchup by yourself. Which I think is good. No reservations on any sauce you love.

For a cheap price, The Sausage Project is putting up much competition to the other booths around it. How I love JP Laurel’s dynamic transformation! The other streets in the area are also starting to put up a fight.

_______________________________________________________________________________________________________

J.P. Laurel is one of the most underrated food joints in UP Diliman. It is located near the Shopping Center along the road where the post office is on one end, and where the oval field is on the other end.

The JPL blog series: Yaki!!! Takoyaki

I would like to say that I have found the best takoyaki I have ever tasted. It is located in the middle of JP Laurel in UP Diliman: Yaki! Takoyaki

It shares an adjacent stall with the popular UniversiTea.

The prices are fair. 25php for 3 pieces and 40php for 5 pieces. And I have to say, their menu looks cute.

Their operation is very small, as also with the other stalls in JP Laurel. People would usually get a freshly cooked, warm takoyaki, which is good as compared to some takoyaki booths in the malls where I usually get the once-upon-a-time-it-was-well-cooked takoyaki. They don’t cook in large quantities but  in small ones as you can see in the picture.

Their takoyakis are colorful. Very appetizing to eat. The takoyakis are filled with veggies some shrimp and some spices. And they are drizzled beautifully with oyster sauce, mayonnaise and nori bits (we think). The flavor bursts right away. And as I compare it to the other more popular takoyaki places, this one has to be at the top. It’s full of flavor, well-cooked, and generously drizzled with sauces and more. The only thing I don’t like is that they don’t have special utensils for me to eat it with. They have ice cream spoons and toothpicks. But hey, if they’re worth eating, that won’t matter.

I say again, the best takoyaki I have ever eaten!

_______________________________________________________________________________________________________

J.P. Laurel is one of the most underrated food joints in UP Diliman. It is located near the Shopping Center along the road where the post office is on one end, and where the oval field is on the other end.

The JPL blog series: Lutong Bahay’s Lemon shake

This image shows a whole and a cut lemon.
Image via Wikipedia

Lutong bahay is one of the two oldest canteens in JP Laurel. They are institutions to the point that people would associate the street that is JP Laurel to LB (Lutong Bahay). Lutong Bahay is a regular student-priced canteen that serves ‘lutong bahay’ favorites as well as really tasty pansits and lumpia.

But now, we focus on what we can see outside. The fruit shakes stand.

I never get my fruit shakes here because I thought that there was a better place. But they have something that I have never seen offered in other fruit shake places in UP as well as those in the malls, considering the price. Of course they have the basics like mango, melon, papaya, watermelon and some powdered chocolate, vanilla. But just lately, as I was seeing people pass by from LB, what caught my eye was a lemon-decorated cup that made me really curious.

For 35php you get this wonderful, pretty, sweet, sour goodness that may remind us of the other more sophisticated drinks like Happy Lemon. Well, yes. It is a fresh lemon shake. I have known no other stall that offers this in UP. They even slice and seed the lemon in front of you while you wait. It is good. They managed to balance the sour lemon with the sugar and made it a wonderful fresh lemonade slush. Try!

_____________________________________________________________

J.P. Laurel is one of the most underrated food joints in UP Diliman. It is located near the Shopping Center along the road where the post office is on one end, and where the oval field is on the other end.